Nota biograficzna

w

Zakres usługWynagrodzenie uzgodnione jest z Klientem przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy i zależy głównie od stopnia jej skomplikowania, przewidywanego czasu trwania postępowania, a w sprawach cywilnych także od wartości przedmiotu sporu. W sprawach, które zostaną zlecone kancelarii, koszt pierwszej porady zostanie zaliczony na poczet wynagrodzenia.

W celu uzyskania wstępnej informacji o wysokości wynagrodzenia proszę wysłać wiadomość z krótkim opisem sprawy; odpowiedź wraz z wyceną usługi zostanie udzielona w ciągu 24 godzin.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie indywidualnego prawa pracy. Obszar działalności Kancelarii obejmuje w szczególności:

  • pomoc prawną w rozstrzygnięciu praktycznych problemów i wątpliwości związanych z nawiązywaniem, zmianą oraz rozwiązywaniem stosunku pracy
  • prowadzenie sporów w zakresie roszczeń pracowniczych
  • opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w szczególności umów o pracę, kontraktów menadżerskich oraz umów o zakazie konkurencji

Referencje

Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić pisemne rekomendacje od moich Klientów. Pozytywne opinie o usługach i działalności Kancelarii to największe wyróżnienie, które motywuje mnie do dalszego wysiłku. Poniżej przedstawiam niektóre z nich.

Kontakt


Adres
ul. Wspólna 71 lok. 8
00-687 Warszawa

Telefon: +48 609 398 222

Warszawa, Polska
© 2013-2019, Barbara Szopa. All rights reserved.